milovat-zdravie-sk

Odtlačok

Informácie v súlade s oddielom 5 TMG

Max MusterMusterweg12345 Musterstadt

V zastúpení:
Max Muster

Kontakt:
Telefón: 01234-789456Fax: 1234-56789E-mail: max@muster.de

Identifikácia dane z
pridanej hodnoty: Identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty podľa § 27a zákona o dani z pridanej hodnoty: vzor id.

Ekonomické ID: Model
ekonomiky

Dozorný orgán:
Model dohľadu Model City

Upozornenie: Zodpovednosť za odkazyNaša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento obsah tretích strán. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah prepojených stránok. Odkazované stránky boli kontrolované z dôvodu možného porušenia právnych predpisov v čase prepojenia. Nelegálny obsah nebol rozpoznateľný v čase prepojenia. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych údajov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, okamžite odstránime takéto odkazy.

Autorské

práva Na obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi stránok na týchto stránkach sa vzťahuje nemecké autorské právo. Duplikácia, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorských práv si vyžadujú písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ prevádzkovateľ nevytvorí obsah tejto stránky, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ako taký je označený najmä obsah tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, vezmite prosím na vedomie. Ak sa dozvieme o akýchkoľvek porušeniach, okamžite odstránime takýto obsah.

Ochrana údajov

Používanie našej webovej stránky je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných údajov. Pokiaľ sa osobné údaje (napr. meno, adresa alebo e-mailové adresy) zhromažďujú na našej webovej stránke, vždy sa tak deje na dobrovoľnom základe, pokiaľ je to možné. Tieto údaje nebudú odovzdané tretím stranám bez vášho výslovného súhlasu. Chceli by sme poukázať na to, že prenos dát cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná. Proti používaniu kontaktných údajov uverejnených v rámci povinnosti tretích strán za zaslanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto výslovne namieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr.


Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (‚Google‘). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a ukladajú sa tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavenia správ o aktivite na webových stránkach pre prevádzkovateľov webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním webových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google za žiadnych okolností nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré má k dispozícii spoločnosť Google. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; Chceli by sme však poukázať na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré o vás spoločnosť Google zhromaždila spôsobom a na účely opísané vyššie.